DA BI IMALI SAVRŠENU ZADNJICU, MORATE ZNATI OVO!

Sastavni deo gluteusa čine tri mišića – Gluteus maximusGluteus medius i Gluteus minimus.

M. Gluteus maximus

Veliki sedalni mišić ima gornje pripoje na zadnjoj strani ilijačne i na bočnoj strani krsne kosti, pa silazi koso i na dole i završava se na ispupčenju butne kosti- tuberositas glutea.

Veliki sedalni mišić je glavni ekstenzor i spoljašnji rotator nadkolenice. Takođe njegovi gornji snopovi deluju kao abduktori a donji kao aduktori u zglobu kuka.

  M. Gluteus medius

Ovaj mišić polazi sa spoljašnje strane ilijačne kosti i završava se snažnom tetivom na spoljašnjoj strani velikog trohantera (trochanter major).

Glavna funkcija ovog mišića je abdukcija u zglobu kuka. Takođe njegovi prednji snopovi deluju kao unutrašnji rotatori i feksori a zadnji kao spoljni rotatori iekstenzori nadkolenice.

 

M. Gluteus minimus

Mali sedalni mišić polazi sa spoljne strane ilijačne kosti ispod mesta pripoja m. gluteus medius-a,  i završava se na prednjoj ivici velikog trohantera (trochanter major).

Inervacija i dejstvo ovog mišića iste su kao i kod m. gluteus medius-a.

  Gluteus maximus je prilično paradoksalan mišić. Nasuprot uobičajenom verovanju on se sastoji većinski od sporih mišićnih vlakana što znači da se i sporije zamara. Međutim,ipak se ponaša kao da je sastavljen od brzih mišićnih vlakana zaduženih za kratke i eksplozivne pokrete.

Šta to ustvari govori?

Govori da se radi o prilično lenjem mišiću koji će radije ostati neaktivan i sav rad prepustiti ostalim mišićima.

Svakodnevne aktivnosti poput hodanja, penjanja u stepenice i slično, dovoljne su za neko osnovno aktiviranje i održavanje mišića ali ne i gluteusa. Gluteus traži direktan, eksplozivan , težak pokret koji će ga aktivirati.

Ako uzmemo recimo primer neke obične osobe koja radi čučanj bez opterećenja, moguće je da će se aktivirati čak 60% maksimalne kontrakcije kvadricepsa a SAMO 10% gluteusa!

Sada vam je verovatno jasnije da biti u pokretu ne doprinosi ništa vašoj zadnjici!

Najviše je ugrožena populacija čiji je posao vezan sa svakodnevno višesatno sedenje. Kod njih problem može dobiti mnogo veće razmere, poput skraćenja mišića fleksora kuka čija direktna posledica su gubljenje pokretljivosti i pojava bola u donjem delu leđa,kolenima itd.

Tags: guza
Copyright © 2021, Xplode Nutrition. Developed by Animat studio.