NOVA FITNES NAUKA

Vaše telo sadrži dosta mišićnih vlakana tipa I (sporog trzaja) koji su zaduženi za izdržljivost. Pored toga sadrži i vlakna brzog trzaja IIb, zadužena za „sve ili ništa“ pokrete – skokove, sprinteve i podizanja. Između ova dva tipa su i brza vlakna IIa koja su „na zadatku“ nekoliko minuta. Mišićna vlakna tipa IIb ne samo da su najveća, nego ona imaju i najveći potencijal da postanu još veća. Vače telo ne koristoi vlakna tipa IIb ukoliko za time nema potrebe. Bez obzira na to koliko se trudite, ta vlakna ne možete da aktivirate za jednostavne zadatke, kao na primer šetnju kroz sobu ili podizanje olovke. Da bi se kretali, vaše telo pokreće vlakna progresivno i po redu od najmanjih ka najvećim. Vlakna tipa I, ona najmanja, poseduju malo snage ali su dosta izdržljiva. Dakle ako šetate laganim tempom, gotovo sav rad preuzimaju ta vlakna. Ali ako ubrzate tempo, veća vlakna će krenuti u akciju, počevši od vlakana tipa IIa. Većina muškaraca može da aktivira dobar deo tih vlakana tokom jednog minuta pre nego što ga umor natera da uspori. Utrenirani sportisti, recimo olimpijski trkači na 800 metara, mogu da održe dobar broj ovih vlakana u akciji tokom cela 2 minuta. Vlakna tipa IIb se ne aktiviraju dokle god ne radite sa 2/3 od vašeg maksimalnog potencijala, što je ekvivalent brzom trku ili seriji podizanja umereno teškog tereta. Ali čak i tada se ne aktiviraju sva vlakna, već onda kada se vi „ispraznite“. Ako trčite što brže možete ili podižete najteži mogući teret, tek tada koristite sva vlakna koja je moguće pozvati u akciju. Gledajte na to kao na aktivnost maksimalnog intenziteta. Tags: fitness, body buildingSportisti: Marisela Grandić
Copyright © 2020, Xplode Nutrition. Developed by Animat studio.