Powerlifting

Powerlifting savez Srbije isključivo funkcioniše na osnovu Tehničkih pravila koje je izdala Internacionalna Powerlifting Federacija.

Powerlifting je sport snage i sastoji se iz tri discipline - lifta odnosno tri različita dizanja tegova. U liftove ubrajaju se: čučanj, bench press i mrtvo dizanje. Takmičar na osnovu tri pokušaja u sva tri lifta dostiže maksimalnu težinu dizanja.

Maksimalna težina u sva tri lifta omogućava konačni “TOTAL” postignute težine na osnovu koga se dobija krajnji rezultat.

Takmičari se često nazivaju lifterima što u grubom prevodu znači “DIZAČ”. Llifteri mogu da se takmiče u dve kategorije sa opremom ili bez opreme. Detaljan opis tamičenja sa ili bez opreme nalizi se u Tehničkim pravilima koje je propisala Internacionalna Powerlifting Federacija (IPF). Svaki lift ima posebnu tehniku izvođenja.

ČUČANJ
Čučanj se izvodi tako što dizač tj.lifter stoji uspravno i sa postolja, koji je namenjen za šipku i željenu težinu tegova, polako šipku sa tegovima stavlja na svoja ramena. Kada lifter se odvoji od postolja i bude spreman za izvođenje glavni sudija daje znak “Skuat”. U tom trenutku lifter se spušta u čučanj. Kada glavni sudija kaže “Rack” lifter se diže i vraća se u prvobitan uspravan položaj i vraća šipku na postolje. Na osnovu izvođenja lifta sudije daju znak da li je lit nio uspešan ili neuspešan.

BENCH PRESS
Bench press je veoma specifičan lift. On se izvodi na klupi na kojoj je takmičar legao na leđa, a noge su savijene u kolenima i stopala moraju da dodiruju pod. Lifter uz pomoć pomagača uzima šipku sa tegovima željene težine.kada glavni sudija da znak “Start” lifter polako spušta šipku na svoje grudi. Sudijskim znakom “Press” lifter sa grudi podiže željenu težinu i mora da ima zaljučane laktove. Nakon toga glavni sudija daje znak “Stalak” I lifter vraća šipku sa tegovima na stalak od klupe.

MRTVO DIZANJE
Mrtvo dizanje je jednini lift koji ne zahteva nikakvo postolje niti pomagača. Pored šipke sa tegovima željene težine veoma je bitna podloga na kojoj se izvodi lift. Podloga mora da bude čvrsta i ravna dimenzije 2,5 x 2,5 m (minimum) ili 4,0 x 4,0 m (maksimum). Visina podloge ne sme da bude ceća od 10 cm od poda. Lifter na podlozi je uspravnog položaja dok se šipka sa tegovima nalazi ispred njega. Lifter se savija blago u kolenima i hvata šipku sa tegovima. Kada od glavnog sudije dobije znak “Start” on diže šipku sa tegovima i stavlja je na svoje butane. Posle toga na sudijski znak “Down” lifter spušta šipku sa tegovima na podlogu. Na osnovu izvedenog lifta sudije procenjuju da li je lift uspešan ili neuspešan. Ukoliko je neuspešan lift sudije dižu crveni, plavu ili žutu zastavicu. Detaljan opis neuspešnih liftova se nalazi u tehničkim pravilima IPF-a

Tags: Powerlifting, čučnjevi, Bench Press, mrtvo dizanje
Copyright © 2019, Xplode Nutrition. Developed by Animat studio.