USKORO - NOVO!!! L-ISOLEUCIN 100 Caps

Kao bitan nutrijent, izoleucin se ne sintetizuje u organizmu, zbog čega se mora konzumirati, obično kao sastavni deo proteina. U biljkama i mikroorganizmima, sintetizuje se preko nekoliko karika, počevši od piruvatne kiseline i alfa-ketoglutarata.

U ovu biosintezu su uključeni sledeći enzimi:

  • Acetolaktatesintaza (poznata I kao acetohidroksi kiselinska sintaza);
  • Acetohidroksi kiselinska izomeroreduktaza;
  • Dihidroksi kiselinska dehidrataza;
  • Valin aminotransferaza

Izoleucin je i glukogena ketogenska aminokiselina. Nakon transaminacije sa alfa-ketoglutarat om, ugljenikov skelet se može pretvoriti bilo u sukcinil CoA ili se uključiti u TCA ciklus za oksidaciju ili pretvoriti u oksaloacetatni oblik za glukoneogenezu (otuda je glucogena aminokiselina). Takođe može se pretvoriti u Acetil CoA i ući u TCA ciklus kondenzacije sa oksaloacetatom, pri čemu se formira citrat. U sisara, acetil CoA se ne može pretvoriti nazad u ugljene hidrate, ali se može koristiti u sintezi ketonskih tela ili masnih kiselina , pa je zato stoga ketogen.

Biotin, ponekad zvani vitamin B7 ili [vVitamin H]], je apsolutni uslov za puni katabolizam izoleucina (kao i leucina). Bez adekvatnog biotina, ljudsko telo neće biti u mogućnosti da u potpunosti razgradi molekule izoleucina i leucina. To može dovesti do brojnih fizioloških poremećaja. Oni obično obuhvataju održavanje mišića i sintezu proteina, metabolizam lipida I metabolizam masnih kiselina, kao i kognitivne probleme nastale usled poremećaja opsteg metaboličkog puta i iritirajućih efekata hidroksiizovalerata, nusproizvoda nepotpunog katabolizma izoleucina.

Pošto se ova aminokiselina ne proizvodi kod životinja, on se može naći u velikim količinama u mnogim prehrambenim artiklima. Namirnice koje imaju velike količine izoleucina uključuju jaja, proteine soje, morske alge, ćuretina, piletina, janjetina, sir i riba.

Tags: aminokiseline, BCAA, belančevine, dijeta, keto dijeta, izoleucin, katabolizam
Copyright © 2020, Xplode Nutrition. Developed by Animat studio.